Değerli Arkadaşlarım,

Basından da duyduğunuz gibi, savunması istenen 16 arkadaşımızdan ben dahil 8 adedinin iş akdi feshedildi. Türk Sivil Havacılığında önemli bir kilometre taşı olacak sendikamız HAVA-SEN in tabanda bulduğu haklı desteğin önüne geçilmesi için diğer arkadaşlarımızı da muhtemelen aynı kanunsuz son bekliyor. THY yönetimine şimdiye kadar yaptığımız diyalog çağrılarımıza cevap vermek yerine bizlerin sindirilerek geri çekilmemizin sağlanması olsa da HAVA-SEN olarak sosyal diyalogun öneminin farkındayız. Yetkili sendika ile ortaklaşa yarattıkları sorunların çözüm önerilerimiz ile sonlanacağını kabul eden THY yönetimi , bizleri şirketten atarken taleplerimizi de bir bir yerine getirerek haklılığımızı ortaya koymaktadır.

Diyalog çağrılarımızın muhatabımızdan karşılık bulmamasına rağmen bulunduğumuz pozisyondan geri adım atma niyetimiz olmadığı gibi Türk Sivil Havacılığının sıçrama yapacağı dönemde gelişmelerin önünün açılması, uçuş emniyetinin tavizsiz sağlanabilmesi, bozulan iş barışının tekrar tesis edilmesi için Türk-İş Konfederasyonu , Hak-İş Konfederasyonu dahil olmak üzere her türlü siyasi aktör, katkısına inandığımız sektör ileri gelenleriyle de görüşmelerimiz, temaslarımız aralıksız sürmektedir.

Üyelerimizin şimdiye kadar, her türlü baskı ve sindirme politikalarına , uygulanan mobbinge, kanuna aykırı uygulamalara rağmen bizlere, HAVA-SEN e verdikleri desteğin sürdüğünü görmek te ayrıca direncimizi artırmış, davamıza olan inancımızı körüklemiştir. THY yönetiminin yaptıklarıyla bizleri THY’ na zarar verecek eylemelere yönlendirmesini, bunu değişik şekillerde ifade etmesini de manidar buluyor ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Yetkili sendika gibi sahadan uzak olmadığımızı, sendikacılık dışı desteklerle ayakta durmadığımızı, gerekirse her türlü eylemi yapacak güçte olduğumuzu da bildiğinizi , bizi eyleme yönlendirmenizden anlıyoruz. Bizler sizlerin istediği kanun dışı eylemlerin içinde olmayacağız ve Türk Hava Yollarına sizler gibi ihanet etmeyeceğiz. Ancak size kanuni tepkimizi gerektiğinde göstereceğiz. Çünkü biz HAVA-SEN’iz, haklıyız, doğru yoldayız.

HAVA-SEN