Değerli üyelerimiz;

Günlerdir süren haklı mücadelemiz nihayet sonuç verdi ve ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü’nün, sitemizde de paylaştığımız, “Bakanlık Görüşü” doğrultusunda Dayanışma Aidatı Dilekçelerinin müracaat makamı işveren olarak belirlenmiş olup; yazılı müracaat şeklinde yapılmak zorundadır. HAVASEN olarak bu işlemin PTT kanalıyla iadeli taahhütlü posta ile yapılmasını önermekteyiz.

Bu süreçte, şimdiye kadar dilekçe göndermemiş veya gönderdiği halde dilekçesi geri dönmüş tüm üyelerimizin dilekçelerini tekrar açıklanan usüllerle göndermelerini rica ediyoruz.

Dilekçe, form örnekleri ve gönderim adresi için tıklayınız.