Sayın üyemiz,

7-8 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Delege Seçimleri seçmen listesi sendikamız merkezinde askıya çıkarılmıştır. Genel Kurul Delege Seçim Yönetmeliği gereğince 7-8 Nisan 2018 tarihinde yapılacak seçim için sandık kurulu seçimleri 6.4.2018 Cuma günü saat 14:00’da HAVA-SEN Genel Merkezinde yapılacaktır. Sandık Kurulunda görev almak isteyenlerin anılan tarihte Sendika Genel Merkezine başvurmaları gerekir.
Bilgilerinize sunulur.