YÖNETİM KURULU
1- Genel Başkan – İskender ÇARKCI
2- Gn.Başkan Yrd. – Ayşen ÇORUMLU
3- Genel Sekreter- Seçim Seçkin KOÇAK
4- Mali Sekreter- S.Alp EVCİL
5- Teşkilatlanma Sekreteri- Necmi TEZCAN
6- Gn.Yn.Krl.Üyesi- Necdet SOYLU
7-Gn.Yn.Krl.Üyesi- Erkan İNANIR
8-Gn.Yn.Krl.Üyesi-Hazar ÜLKÜ
9-Gn.Yn.Krl.Üyesi-Cevriye ÖZER

 

DENETLEME KURULU
1-Emin BAŞBUĞ
2-Hakan TOKAY
3-Aslı SÖNMEZ

 

DİSİPLİN KURULU
1-Mehmet YÜCEKUL

2-Kutsal ÖNDER

3-Ali İlker ERİK