HAVAYOLU ÇALIŞANLARI SENDİKASI (HAVA-SEN)  OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVA-SEN) Olağanüstü Genel Kurulu, 19.01.2019 tarihinde Cumartesi günü, Saat 09:30’da Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVA-SEN) Genel Merkezi Yeşilköy Mah. Saadetli Sokak No:17/1 Yeşilköy–Bakırköy/İstanbul adresinde, çoğunluk  sağlanamadığı  takdirde toplantı 20.01.2019 tarihinde Pazar günü, Saat  09:30’da İstanbul Polat Renaissance Otel’de Sahilyolu Cad. No:2 Yeşilyurt–Bakırköy/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

İlan olunur.


HAVA-SEN
Yönetim Kurulu


GÜNDEM

  1. Yoklama ve Açılış
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  3. Divan Kurulu seçimi ve divan kuruluna tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi
  4. Genel Başkanın konuşması
  5. Tüzüğün 17-27-28. Maddelerinin değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması
  6. Üst kurula (Konfederasyon) katılım konusunun görüşülüp karara bağlanması
  7. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek adaylarının tespiti
  8. Seçimler (Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi)
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış.