HAVA-SEN SENDİKASI 1. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Havayolu Çalışanları Sendikası “HAVA-SEN” 1. Olağan Genel Kurulu 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 09.00’da Polat Renaissance Otelin (Yeşilyurt – Istanbul) toplantı salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte yeterli çoğunluk temin edilemediği takdirde ikinci toplantı 6 Mayıs 2018 Pazar günü aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle yapılacaktır.
6356 Sayılı Sendikalar Yasası gereği ve Tüzüğümüz hükümlerince ilanen duyurulur.

HAVA-SEN SENDİKASI GENEL MERKEZ
YÖNETİM KURULU

G Ü N D E M
1-) Yoklama ve açılış
2-) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3-) Divan Kurulu seçimi ve divan kuruluna tutanakları imza yetkisinin verilmesi
4-) Genel Başkanın konuşması
5-) Konukların tanıtımı ve konuşmaları
6-) Tüzük ve yönetmelik değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması
7-) Faaliyet Raporu, Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesi
😎 Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası
9-) Aylık, huzur hakları, yolluklar ve konaklama ücretlerinin belirlenmesi
10-) Tahmini bütçenin okunup görüşülmesi ve oylanması
11-) Üst Kurul’a (Konferadasyon) katılım konusunun görüşülüp karara bağlanması
12-) Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek adayların tespiti
13-) Seçimler
Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyelerin seçimi
14-) Dilek ve temenniler
15-) Kapanış