Sayın HAVA SEN Üyeleri

1. Ocak ayı bordrolarında THY Yönetim Kurulu kararı ile ayrım yapılmadan tüm personele verilen ikramiye yer almıştır. Ancak Ocak ayı bordrolarında dayanışma aidatı kesintisi bulunmamaktadır.

2. THY nin duyurusunda belirtildiği gibi 31 Aralık tarihinde sona eren 25. dönem TİS bireysel iş sözleşmesine dönmüş olup, hükümleri geçerlidir. Bu güne kadar Dayanışma aidatı ödeyenler halen 25. Dönem TİS koruması altındadır.

3. 26. Dönem TİS için verdiğimiz dayanışma aidatı dilekçeleri imza tarihi değil yürürlülük tarihinden itibaren 26. TİS’den faydalanma konusunda gösterdiğimiz istek ve iyi niyetin beyanıdır.

4. Değiştirilen Gelir vergisi kanunu gereği Uçucu personelden kesilen gelir vergisinde bir önceki aya göre yüzde 100 ila yüzde 400 oranında bir artış olduğu, personelin kıdem durmuna göre her ay için ilave 1000 ila 7000 lira arasında fazla kesinti yapıldığı görülmektedir. Uçucu personelin ödediği gelir vergisinde bu artışın olacağı önceden bilinmesine rağmen toplu iş sözleşmesi yetkisi bulunan yetkili sendika konuya gereken önemi göstermemiş ve vergi artışından dolayı üyelerinin gelir kaybına duyarsız kalmıştır. TİS ile alınacak zamlar şimdiden vergi olarak buharlaşmıştır.

5. THY yönetiminin tüm taleplerine olumlu cevap veren yetkili sendikanın Şubat ayı itibari ile 26. Dönem Toplu iş sözleşmesini neden hala imzalamadığı bilinmemektedir.

6. HAVA SEN yönetimi, hukukçulara danışarak kanunlardaki boşluğun çalışan lehine yorumlanması, Anayasal hakların çiğnenmemesi için bir dava hazırlığı yapılmakta olup ilgili üniversite hocalarından görüş isteme safhasındayız. Haklarınızın savunulması için hukuk nezdinde her türlü girişimi yapacağımızdan emin olabilirsiniz.

Saygılarımızla duyururuz.

HAVA SEN YÖNETİMİ