1. DÖNEM TİS İÇİN TARAFLARI UYARIYORUZ

 

Değerli Sivil Havacılık Çalışanları,

THY A.O. ve yetkili sendika arasında görüşülmeye başlanan 26. Dönem TİS Taslağı Sivil Havacılık Çalışanlarınca endişe ve belirsizlikle karşılanmıştır.

Hava-Sen üyeleri ve sivil havacılık çalışanlarınca tarafımıza iletilen talepler nedeni ile bazı konularda endişelerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

TİS taslağı tüm maddeleri ile Hava-Sen Yönetim Kurulunca değerlendirilmiştir. Toplu görüşme süresince yapılacak değerlendirme ve açıklamalar yakından takip edilecektir.

1- TİS taslağında sosyal haklar konusunda neredeyse hiçbir iyileştirme talep edilmemiştir.

– Fahiş fiyatlara ulaşmış sağlık sigortasından,

-Kurumsal BES konusunun değerlendirilerek, ileriye yönelik şirketin   çalışanlara sağlayacağı emeklilik kazanımından,

–  Koltuk garantili pas haklarından,

–  Havaalanı otopark ücretlerinin ne olacağından,

–  Disiplin kurulunun değişmesi gereken yapısından,

–  İş akdi fesih süreçlerinin insani hale getirilmesinden,

– Şirketin türlü bahanelerle çalışmak istemediği yaşı ilerlemiş personelini zorla emekliliğe teşvik programından,

–   Personelin iş için kullandığı tablet, bilgisayar ve telefonların şirket tarafından temininden,

–   Özellikle uçucu personelin çok sıkıntı yaşadığı etkin taşımacılık servis ağının nasıl olacağından,

– Bir sendikanın ihtiyacının çok ötesinde personelden toplanan fahiş aidatlardan,

– Yabancılara yapılan farklı iş sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin Türk personele doğuracağı kanuni haklardan,

– Hemen hemen her birimde taşeron şirket elemanı olarak çalışanlardan,

-Son gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle kaybedilen haklardan,

– Akademiden mezun pilotların geri ödemelerindeki keyfi uygulamalardan,

– 211 ve Hava-Sen süreçlerinde işten haksız yere atılanlarla ilgili yapıldığı iddia edilen çalışmaların sonuçlarından,

– Şimdiye kadar yetkili sendikanın gizli saklı imzaladığı protokollerle kaybedilen haklardan, bu aşamadan sonra artık gizli protokol yapılmayacağı garantisinden,

 

Ve işverenden istenmesi gereken birçok irili ufaklı sosyal talepler ile bu ve buna benzer sosyal konulardan maalesef hiç bahsedilmemektedir. Ayrıca işverenle yapılan her toplantı sonrasında çalışanlar, mutabık kalınan ve kalınmayan konularla ilgili bir açıklama beklemektedirler.

 

  1. THY A.O’ da ki iş grupları tanımlarının ve ücret skalalarının yer aldığı Ek(1-2-3) taslaklar ve görüşmeler başlamasına rağmen üyelere açıklanmamıştır.

 

Ücret ve ücret zamları ilk dilimi için son altı ay resmi enflasyon artışına göre belirlenmiş, ek olarak birinci altı ay için %6 zam talebinde bulunulmuştur. Ücret artışlarında birinci altı ay zammı, iki yıl için imzalanacak olan Toplu İş Sözleşmesindeki en önemli maddedir. Geçmiş dönem ücret kayıplarının karşılanması,enflasyon karşısında ücretlerimizin iki yıl boyunca korunması açısından büyük önem taşımaktadır. İki yıllık kayıplar göz ardı edilerek hazırlanan bir ücret zammı talebi çalışanların aleyhine gelişeceği çalışanlar tarafından açıkça ifade edilmektedir.

 

  1. TİS Taslağında (Madde 2) Taraflar ve Tanımlar maddesinin B Bendinde SHGM ve THY A.O. yönetmeliklerindeki ifadeler çalışanlar lehine hiçbir iyileştirme yapılmadan TİS içerisine alınması bir kez daha hak kaybı yapılması anlamına gelmektedir.

Sendikaların görevi işverenlerce tarif edilen yönetmelikleri TİS içerisine almak değildir. Tüm uygulamaların iş ve çalışma koşulları ile değerlendirip çalışanların kazanımlarını ve şartlarını iyileştirecek taleplerde bulunmaktır. Ve uluslararası çalışma kurallarının ülkemizce de imzalanmış ILO sözleşmeleri kapsamında uygulanmasını sağlayacak maddeleri TİS kapsamına almak ve uygulamaktır.

 

  1. Yetkili sendika tarafından üyelerden saklanarak görüşme günü yayınlanan Toplu İş Sözleşmesi taslağında, kaptan kıdem sırası ile ilgili talep edilen değişiklik, (Madde 112-A) kabul edilmesi halinde, bazı çıkar gruplarına hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Kaptanlık mesleğindeki liyakat ve tecrübelerden oluşan gelenek, yerle bir edilmeye çalışılmakta, havacılığın kanla yazılmış kuralları unutulmaktadır.

 

Son 10 yılda şirket içerisinde buna benzer uygulamaların zararları net olarak görülmüştür. THY Yönetimi ve Uçuş İşletme Başkanlığı, acil olarak havacılığı bilmeyen ve sendikacılık oynayan bu ekibin ne yaptığını iyi görmelidir.

 

THY AO ve Uçuş İşletme Yönetimini uyarıyoruz, bu tuzağa düşmeyiniz.

Kendi koltuklarını garantiye almak için Uçuş İşletme üzerinde oynanan bu oyunu görüyoruz. THY A.O. ve Türk Sivil Havacılığı kimseye kurban edilemeyecek kadar değerlidir. Bu değerler çalışanların alın terinin ortaya çıkardığı milli kazanımlarımızdır.

Ayrıca yeni havalimanı açılış süreci ve intikal göz önüne alındığında bu konuda TİS taslağında herhangi bir maddenin olmaması da ilginçtir.

Çalışanların bu süreçte ve gelecek yıllarda karşılaşabileceği fiziki ve sosyal koşullarının ne olabileceği konusunda görüş önerisi olmayan bir sendika yönetiminin, çalışanların hak ve menfaatlerini nasıl koruyacağı şüphelidir.

 

Gelişmeler ile ilgili üyelerimizi ve sivil havacılık çalışanlarını bilgilendirmeye devam edeceğiz.

 

Saygılarımızla.

 

HAVA-SEN Yönetim Kurulu