İnsanca bir çalışma düzenini öncelikli hedef ve talep olarak belirleyerek 3 ay önce yola çıkan Havayolu Çalışanları Sendikamız, 6 Mayıs 2018 günü 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.
120 delegeden oluşan Genel Kurula delegelerimizin tamamına yakınının katılmış olması son derece önemlidir. Gerek tüzük değişiklikleri ve gerekse Genel Kurula delegelerimiz tarafından sunulan teklifler bu geniş katılım ile ele alınmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu tespit, sendikanın üyeleri ve delegeleri ile birlikte yönetileceğinin ve ortak akıl, ortak hedef, ortak gelecek ilkelerinde birleşileceğinin de en somut göstergesidir. Aynı zamanda, tüm yaşananlara ve olumsuzluklara karşı Genel Kurul delegelerinin Havasen’in arkasında dimdik durduğunu, yeni ve demokratik sendikacılık anlayışına sahip çıktığını göstermektedir.
Genel Kurulumuza gerek nitelik gerekse nicelik açısından gerçekleşen yüksek katılım, havayolu çalışanlarının anayasal haklarını kullanmaktan her türlü engellemeye karşın emek mücadelesinden geri durmadığını göstermesi bakımından da anlamlıdır. .
Bu çerçevede Genel Kurulumuz, genç arkadaşlarımızın enerjisi ile yenilikçi bir bakış açısını, kıdemli arkadaşlarımızın bilgi, birikim ve deneyimi ile pekiştiren bir kadroyu oybirliği ile göreve getirmiştir. Yasal kuruluş sürecini Demokratik seçim süreci ile taçlandırmıştır.
6 Mayıs 2018, Havasen’in tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Haklarına sahip çıkma iradesini gösteren, kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir platforma kavuşan, maddi çıkarları değil insanca bir çalışma düzenini önceleyen ve havacılık çalışanlarının açık, şeffaf, dürüst, her görüşe açık bir Genel Kurulu şenlik havasında yapabildiklerini tüm kamuoyuna göstermiştir.
Havasen, bundan sonra yeni yönetim kadrosu ile örgütlenmeye hız verecek, havayolu çalışanlarının gerçek temsilcisi ve toplanma adresi olduğunu gösterecektir. Özellikle Kabin ve yer personeli olan sivil havacılık çalışanlarını bu temsiliyete ortak olmaya davet ediyoruz. Yaratılan bütün kaygı iklimine rağmen Hava-Sen mücadelesini kararlılıkla sürdürmüş, artık daha güçlü, güvenilir ve etkin bir noktaya geldiğini kanıtlamıştır.
Sendikamıza henüz üye olmayan tüm mesai arkadaşlarımızı, hakları ile ilgili bilgilendirmek, sorunlarını dinlemek, çözüm önerileri geliştirmek, birlikte başarabileceklerimizi aktarmak için Hava -Sen’e bekliyoruz.
Sivil Havacılık da uçuş emniyetinin ne olduğunu bilen ve bunun tarafları ile her türlü ortak çalışmayı kararlılıkla düşünen, ortak aklı hayata geçirmek konusunda Hava Sen Genel Kurul delegasyonunun tavsiyeleri ve kararlılığı bizim için yol gösterici olacaktır.
Ülkemiz sivil Havacılığının, onu yaratanların ve emek verenlerin omuzlarında yükseldiğini herkes görmek zorundadır. Hava Sen bir sorun değil sonuçtur. Bizi temsil etmeyen sendikal anlayışlara, sivil havacılık çalışanları geçit vermeyecektir. Sendikal Temsiliyet konusundaki karar sadece çalışanlarındır. Bunun dışındaki tüm arayışlar nafiledir, yanlıştır.
İş güvencesi, insanca bir çalışma düzeni, çocuklarımızın geleceği, haklarımızı geri almak ve dayanışma için, artık Havasen var .Yalnız değilsiniz. Birlikte yürümek ve geleceğimiz için Hava Sen sizleri bekliyor.
Üye ol, destek ver.
Birlikte başladık birlikte başaracağız…
Saygılarımızla
Hava-Sen Yönetim Kurulu.