DAYANIŞMA AİDATI NEDİR?

Sendikalar Kanunu gereği, işyerinizde TİS yapan sendikaya üye olmasanız dahi şirketinizin, sendikanın halihazırda aldığı normal üye aidat tutarını , maaşınızdan kesmesi sureti ile sendikaya ödediği aidata “Dayanışma Aidatı” denir. Bu aidatı ödemek sureti ile kazanılmış tüm haklarınızı devam ettirebilirsiniz.

 

Özetle; HAVASEN  Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisini alana dek HAVASEN’e üye olmakla birlikte mevcut TİS’i yapmış olan sendikaya Dayanışma Aidatı ödenerek herhangi bir hak kaybının önüne geçilmiş olacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yer alan ilgili madde:

DAYANIŞMA AİDATI NASIL ÖDENİR?

Mevcut sendikadan istifa edenlerin kanuna göre üyelikleri, istifa tarihinden itibaren 1 ay daha devam ettiği için Dayanışma Aidatı dilekçesini şirkete vermek için üyelerimizin 1 ay süresi vardır.

Normalde Dayanışma Aidatının ödenmesi, yani maaşınızdan kesilerek TİS yapan sendikaya iletilmesi için , web sitemizin mevzuat/döküman sayfasından indireceğiniz dilekçe örneğini doldurarak şirketin ilgili departmanına iletmeniz gerekmektedir. 

Şirketin HAVASEN’in kuruluşuna ve üye kabulüne başladığına dair bilgisi olup, yüksek sayıda geçiş olacağını da değerlendirdiğinden ve de bizim talebimizle sadece online olarak şirket sisteminden bir form doldurarak zahmetsizce “Dayanışma Aidatı” başvurularının yapılabilmesi ve SRP sisteminde gerekli tanımlamaların yapılması için çalışma yürütmektedir.   

Bu çalışma neticesinde Dayanışma Aidatının ödenmesi için yapılacak işlem/başvuru hakkında SMS ve web sitemiz üzerinden bilgilendirileceksiniz.