Değerli arkadaşlar,

Halen oldukça yoğun bir şekilde gündemi oluşturan posta yoluyla gönderilen dilekçelerin şirket tarafından kabul edilmeyerek, postaya iadesi tavrı, zaten bu işlemi başlatırken yaşanacağını öngördüğümüz bir hareket tarzıydı. Bu konuda işveren elinden geldiğince zaman kazanmaya çalışmakta ise de, bilmenizi isterim ki; bu işlemi gerçekleştirdiğiniz tarih itibariyle 6356 sayılı kanunun 39. maddesinin 4. bendinde “…Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir…” ifadesi gereği hukuksal açıdan TİS kapsamında olma hakkınızı muhafaza eder hale geldiniz.

Bu kazanım YARGITAY içtihadlarında da yer almaktadır. Endişe edilecek bir husus da bulunmamakta olup, konuyla ilgili değişik makamlar ile koordine ve girişimlerimiz devam etmektedir. İlave müracaat kanal ve yöntemlerine ihtiyacınız yoktur, sadece müracaat ve iade alındılarınızı titizlikle muhafaza etmeniz yeterlidir. Attığımız her adımın izlendiğinin farkında olarak, hepinize sevgi ve saygılar sunarım.

Kpt. İskender ÇARKÇI