Telefon : 0(212) 806 98 35 / 0(506) 777 03 30
Havasen
news Image
Biz Kimiz

Havayolu Çalışanları Sendikası HAVA-SEN , Zeytin Dalı Hareketine mensup çalışanların dayanışması ile kurulmuş ve ilk hedefini iş yerimizde Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yapma hakkını elde etmek olarak belirlemiştir.

Yine bu bağlamda çalışanların haklarını korumak, geliştirmek ve son yıllarda özellikle FTL ile kaybedilen hakları geri almak da Sendikanın temel hedeflerinin başında gelmektedir.

Hiç kuşkusuz tüm bunlar; sizlerin GÜÇ ve KATKI’larınızla olacaktır

Vizyonumuz

HAVA-SEN öncelikle emeğin en kutsal değer olduğunun bilincinde vizyona sahip bir sendikadır. Globalleşen dünyanın gereği gerek yurt içinde tüm sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla ayrıca uluslararası platformdaki aynı kuruluşlarla kendini geliştirmek amaçlı işbirliklerini sürdürmekte, güçlendirmekte ve daha ileri aşamalara taşımayı vazgeçilmez bir görev bilmektedir.

Sendikamız; üyelerimizin ve tüm sivil havacılık çalışanlarının haklarını ,Türkiye ve dünyanın; genel, siyasi, sosyal ve ekonomik konjonktürünü göz ardı etmeksizin korumaya ve güçlendirmeye yönelik çalışmalarını gerek eğitim faaliyetleri ile gerek sosyal ve kültürel faaliyetler ile kesintiye uğratmadan sürdürmektedir.

Doğru bir duruş, tarafsız bir çizgi ve en önemlisi ait olduğu iş kolunda ciddi bir geçmiş ve birikim ile HAVA-SEN bağımsız olarak mücadelesini sürdürmeye devem edecektir.

Misyonumuz

HAVA-SEN, Anayasa ve Yasalar ile Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf devlet olarak bağlı bulunduğu uluslararası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel, demokratik hak ve menfaatlerini adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve geliştirmek için gerekli tüm çalışmaları yapar. Bu amacı çerçevesinde kendi tüzüğü ile sahip olduğu yetkilerden başka tüzel kişi olarak genel hükümlere sahip olduğu yetkileri kullanırken,

-Çalışanın menfaatini korumak amaçlı toplu iş sözleşmesi için teklifler hazırlar ve toplu görüşme çalışmalarına katılır veya temsilci gönderir.

-İşyerindeki uygulamaları izler toplu görüşme ve kanuna uygunsuz uygulamaları takip eder

-Yetki ve toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur, görüş ve önerilerini sunar, taleplerde bulunur.

-Bağlı bulunduğu iş koluna ait tüm panel,seminer,kurullar ve çalıştaylara katılır veya temsilci gönderir.

-Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden ve bireysel iş sözleşmesinden kaynaklı doğan itilaflarda üyelerinin ve/veya mirasçılarının davalarını takip eder gerekirse hukuki destek/yardımda bulunur.

-Daha verimli sonuç amaçlı araştırmaları yapar, sonuçlarla ilgili raporlar düzenler, önerilerde bulunur ve işverenlerle bu konularla ortak çalışmalar yapar.

-Yürüdüğü bu yolda hedeflerine ulaşabilmek için, seminer, konferans, panel, açık oturum, kurultay ve kurs gibi eğitim ve kültürel faaliyetlerde bulunarak üyeleri veya diğer katılımcıları ile bilgi alışverişinde bulunur.

-Tüm sivil havacılık çalışanlarının hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla uluslararası sendikalarla görüşür toplantı davetlerine icabet eder.

Değerlerimiz

• Sorumluluk sahibi olmak

• Şeffaf ve dürüstlükten ödün vermemek

• Rekabette Adaletten şaşmamak

• Yaratıcılık ve Mükemmeliyet

• Eşitlik ve Güvenirlik

• Çalışanların Memnuniyetini önemsemek

• Bağlı bulunduğu iş kolunun gereği çalışanların ve herkesin yerel kültürüne saygılı olmak

• Çevreye Duyarlı olmak

• Sosyal Sorumluluk Bilincinde olmak

Tarihçemiz

Havayolu Çalışanları Sendikası’nın (HAVA-SEN) tohumları Zeytin Dalı Grubu ile atılmıştır.

14.Eylül.2017 tarihinde baskın tarzında yapılan Uçuş İşletme Delege seçimine bir günde hazır hale gelen ZEYTİN DALI GRUBU,24 saat süren seçimde kullanılan 4500 oyun 3500’ünü alarak zaferle çıkmıştır akabinde 300 delege ile yapılan genel kurulda 14.000 uçucu personeli temsilen 85 delege ile katılma hakkını elde etmiştir. Böylece 40 yıl sonra ilk kez bir pilot; Zeytin Dalı Grubunun Genel Başkan Adayı Kaptan Pilot İskender ÇARKCI havacılık sektörüne katkı sağlamak üzere elini taşın altına koyarak ve sendika başkan adaylığını açıklamıştır. Bunun üzerine 11-12 Kasım 2017 tarihlerinde Hava-İş Sendikasının 28.Olağan Genel Kurulu yapıldı. Adaletsiz temsil nedeniyle tüm muhalefetimize rağmen istedikleri tüzük değişiklikleri yapıldı ve yeni yönetim seçildi.

Bu genel kurul sonrası adil temsilin olduğu bir sendikanın kurulması zaruri hale gelmişti ve 2 aydan daha kısa bir süre sonunda, 09.Ocak 2018 tarihinde HAVA-SEN resmi olarak kuruldu ve üye kabulüne başladı. 3ay içerisinde üyelik başvuruları 5000 rakamlarını geçince bu yukarı ivmeyi durdurmak için Genel Başkan dahil 6 kaptan ve 9 kabin memurunun iş akitleri feshedildi.

HAVA-SEN tüm yıldırma girişimlerine rağmen uçucuların tercümanı olup tüm çalışanları da kucaklamayı başarmıştır. Hiçbir ideoloji parti, siyasi görüş veya şahsın uzantısı olmadan sizlerin sesi olmaya da her daim devam edecektir.

HAVA-SEN; ülkesini, milletini, şirketini seven; emeği, bilgisi, becerisi ve namusuyla kazanan dürüst insanların sendikasıdır.