Telefon : 0(212) 806 98 35 / 0(506) 777 03 30
aaaa

Sivil Havacılığımızın Değerli Çalışanları,

THY’de örgütlü sendika içinde Zeytin Dalı grubu olarak son ana kadar yürüttüğümüz mücadelenin sonuç vermediği ve tek amaçları sivil havacılık çalışanlarının emek ve alınteri üzerinden rant devşirmek olan, buna karşılık sorunların çözümlenmesi konusunda hiçbir gayret göstermeyen sendikal anlayışın içinde yer almanın bir anlamının kalmadığı gördük. Bu nedenle 9 Ocak 2018 günü HAVA-SEN çatısı altında birleşerek yola çıktık.  

Sivil havacılık çalışanları;  mevcut sistemin bir figüranı olarak verilene razı olmak, itiraz ve hak arama özgürlüklerinden vazgeçmek yerine, ya yeni bir yol bulmak, ya da yeni bir yol yapmak seçeneğini hayata geçirmek üzere biraraya gelmiş ve Havasen’i kurmuşlardır. Havasen hiçbir kişinin,  zümrenin veya meslek grubunun sendikası değildir. Pilotlardan kabin memurlarına, büro çalışanlarından yükleme işçilerine, teknisyeninden harekat personeline, bilet satış görevlisinden destek personeline kadar tüm sivil havacılık çalışanlarının ortak sesi, buluşma adresidir. 

Tarih, hakları için mücadele edenlerin uğradığı şiddet, zulüm, ötekileştirme, yanlızlaştırma, sindirme ve baskının örnekleri ile doludur . Benzer olumsuzlukları bu süreçte HAVA-SEN olarak bizler de yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bu tür antidemokratik girişimlere karşı verilecek en etkili yanıt, hiç kuşkusuz ki HAVA-SEN’i yaşatmak ve ayakta tutmaktır. Bugün sıradan bir taşımacılık faaliyetinin çok ötesine geçen sivil havacılık, ülkelerin ekonomik, sosyal, siyasi ve hatta askeri yaşamının en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Havacılığı ve havacılık çalışanlarını sıradanlaştırma ve itibarsızlaştırma niyet ve gayretlerine karşın, yaptığımız işin öneminin ve değerinin farkındayız. Havacılık çalışanlarının da, bir sicil numarasından ve unvandan çok daha fazlası olduklarını iyi biliyoruz.  HAVA-SEN, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışanın emeğinden ve alınterinden yana tavrını sürdürecek, sadece çalışanları değil kamuoyunu da doğru bilgilendirmeye aydınlatmaya devam edecektir.

HAVA-SEN kısa geçmişinde, yapılan yanlışların ve çözüm yollarının ortaya konulması sonucu kazanılan haklarla kendisini ispat etmiştir. Kazanılmış haklardan geriye gidilmemesi ve yeni haklar elde edilmesinin yegane yolu HAVA-SEN’in yaşatılması ve güçlendirilmesidir. Bugüne kadar hiçbir ideolojiye ve siyasi anlayışa dayanmadan tamamen çalışanların katkısı ve desteği ile yola devam eden varlığımız, tüm sivil havacılık çalışanları için bir teminattır. Tek başına yalnız ve çaresiz olmakla, çalışan hakları konusunda yetersiz, bilgisiz, iyiniyetten uzak bir sendika çatısı altında bulunmak arasında hiçbir fark yoktur. Sektörde bu açmazı görerek, üyelerimize samimi, şeffaf, dürüst ve iyi niyetle hizmet etmek amacıyla yola çıktık ve bu yolculuğu aynı ilkesel duruşla, haktan ve emekten yana tavırla sürdürmekte kararllıyız.  

Biliyoruz ki, hepinizin gönlü burada. Sizleri dinlemeye, yardımcı olmaya, görüş ve eleştirilerinizi almaya hazırız. Gelecekte tüm havacıların  temsilcisi olarak sizleri de büyük HAVA-SEN Ailesine bekliyoruz. 

Saygılarımla.

İskender ÇARKCI

HAVA-SEN
Genel Başkanı